Pohľad z chóru, Biely Kostol

Pohľad z chóru, Biely Kostol